Hem

Fyra nyanser av dig

Robert Dimmlich producerar en turné i världsklass. Kom och bli inspirerad och öka din förmåga att kommunicera. Vi levererar självklart också Fyra nyanser av dig till slutna grupper. Fyra nyanser av dig passar väl som fortbildning, kick-off evenemang och inspirationsföreläsning. Här är en kort introduktion och teaser. Tid 0.37 min.

 

Läs mer om Fyra nyanser av dig här.

Bli inspirerad - förändra din verklighet!

 

Robert Dimmlich ger inspirationsföreläsningar i världsklass samt utbildningar inom ledarskap och gruppdynamik. Robert är certifierad att genomföra och utbilda med DISC-modellen.

 

 

 

 

Ledarskap och gruppdynamik med DISC

Det är en fantastisk resa där du får lära känna mer om dig själv. Du får en spegel, inte bara på ditt fysiska utseende utan också på ditt beteende. Det är ett sätt att bli bättre på att kommunicera och öka effektiviteten med enkla verktyg. Här en introduktion och förklaring om hur utbildning med DISC fungerar. Tid 1.30 min.

 

Läs mer om utbildningar med DISC här.

Robert Dimmlich

Roberts föreläsningar är mycket uppskattade och har emottagits mycket väl. Löpande utvärderingar ger kontinuerligt över 4,8 i utvärderingssnitt (på en femgradig skala). Här kan du lyssna på en nöjd deltagare.

 

Läs mer om Robert här.

Varför är alla (andra) idioter?

Välkommen på inspirationsföreläsningen Varför är alla (andra) idioter. Föreläsningen lämpar sig för alla typer av målgrupper och evenemang då den röda tråden är mänskligt beteende. Jag håller också en rad öppna föreläsningar. Vill du veta mer eller boka en egen sluten föreläsning, så kontakta mig.

 

Lär mer om Varför är alla (andra) idioter här.

 

Robert Dimmlich ● robert@dimmlich.com ● 0733-15 00 50