DISC

DISC-modellen

Marstons DISC-modell utvecklades för att förstå och beskriva mänskligt beteende. Det är viktigt att förstå att det inte handlar om att mäta personlighet eller att det finns en beteendestil som är mer rätt eller fel. Modellen manifesteras genom en självskattning som i sin tur presenteras i en analys som beskriver din beteendestil.

 

I ”The Emotion Circle” identifierade Marston fyra knutpunkter som han betecknade D, I, S och K (C). D står för Dominans eller hur du närmar dig svårigheter och utmaningar. I står för Influens eller hur du överför tankar och idéer till din omgivning. S betecknar stabilitet eller hur du svarar på omgivningens tempo. K slutligen står för Konformitet (Compliance) eller hur du svarar på omgivningens regler och rutiner.

 

Rätt använt kan DISC-modellen användas till:

∞ Ökad självinsikt

∞ Verktyg för att förenkla och utveckla kommunikation

∞ Verktyg för att utveckla ledarskap

∞ Modell för av avdramatisera svår kommunikation

∞ Konstruktiv feedback

 

 

 

DISC-analys

Analysen använder färger för att beskriva olika beteendestilar. De fyra färgerna förekommer i alla beteendestilar. Färgerna varierar i styrka i olika beteendestilar. Analysen belyser grundbeteende och anpassat beteende.

 

Grundbeteende

Grundbeteende beskriver ditt naturliga beteende. Det avspeglar ditt sätt att förhålla sig till omgivningen när du känner dig trygg och avspänd. Grundbeteendet formas delvis genetiskt men också genom tidiga upplevelser.

 

Anpassat beteende

Det anpassade beteendet avspeglar de förändringar man gör för att passa in i vissa situationer, till exempel på arbetsplatsen. Det anpassade beteendet ändras genom yttre påverkan, är inlärt och kan därför ”läras om” på nytt. Vi har många anpassade beteenden.

 

Rapport

När du använder DISC-modellen genomför du en ipsativ självskattning som resulterar i en utförlig rapport som redogör för ditt grundbeteende och anpassade beteende. Rapporten ger tips i hur du kan använda din beteendestil för att bli mer effektiv och hur du bättre kan samverka med din omgivning.

 

 

 

Robert Dimmlich ● robert@dimmlich.com ● 0733-15 00 50